Tag Archives: in tem nhãn kiểm định

ĐỊA CHỈ IN TEM KIỂM ĐỊNH NỘI BỘ GIÁ RẺ

Tem kiểm định là một bộ phận rất quan trọng của một số mặt hàng nhất định, đặc biệt là những loại hàng hoá điện tử, máy móc hoặc các phương tiện giao thông,… Nếu không có tem kiểm định có thể dẫn đến hàng hoá, phương tiện bị thu hồi bởi các cơ quan […]

.
.
.