Tag Archives: tem void

Địa chỉ in tem void, niêm phong, bảo hành giá rẻ TP. HCM

in tem niem phong

Đối với đa phần các loại hàng hóa, nhất là sản phẩm điện tử nào thì việc in tem niêm phong lên những vị trí đặc thù như mối nối tiếp giáp là việc cần thiết tránh sự tráo đổi linh kiện. Thiết kế và in tem nhãn decal xi bạc dán máy móc Bảng […]

.
.
.